دو بیتی

ای شاهبانوی قصه من در شعر من بمان

در شاهقصه من بانو صد شعر نو بخوان

اینجا بشین و قصه بگو ای شهرزاد من

این  خاطرات تلخ مرا از خاطرم بران

/ 0 نظر / 18 بازدید