واقعیتی به نام غدیر خم

آیا می دانید در غدیر پیامبر خطبه ای طولانی گفت که در آن بیش از 15 با با کلمه های متفاوت همچون وصی ، ولی و خلیفه آمام علی را جانشین خود اعلام کرد

لینک خطبه با معنی

http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?articleid=92525

لینک اسناد این خطبه

http://www.nabzezamin.com/142/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%80%D8%B9/

آیا باز هم شبهه ای در ان می بینید

/ 0 نظر / 47 بازدید